Kreditvärdighet

I samband med alla typer av lån och krediter talar man ofta om kreditvärdighet och hur den är avgörande om du är en lämplig lånekandidat eller ej. Men vad innebär det egentligen att man har en hög eller låg kreditvärdighet? Det ska vi titta lite närmare på i denna artikel så att du vet vad du ska tänka på om du önskar förbättra din kreditvärdighet inför framtida lån.

Kreditvärdighet – en spegelbild av din ekonomi

Man skulle kunna säga att din kreditvärdighet avspeglar din ekonomiska situation och är avgörande för hur bra kund du skulle vara för låneföretaget. Ju sämre ekonomi desto sämre kreditvärdighet. Långivaren ser detta som en risk för att du inte kan sköta din återbetalning och därför utgör du en större risk. Om du tidigare dragit på dig betalningsanmärkningar påverkar detta också självklart din kreditvärdighet och minskar dina möjligheter att få lån.

Om du istället varit noggrann med dina tidigare lån och krediter samt hållit dig fri ifrån anmärkningar blir självklart din kreditvärdighet högre. En hög kreditvärdighet innebär alltså inte endast att du har en högre inkomst, utan det handlar helt enkelt om hur ansvarsfull du är när det gäller din ekonomi.

Tre avgörande faktorer

De främsta faktorerna man tar hänsyn till när man bedömer en låntagares kreditvärdighet är: utgifter och inkomster, levnadssituation samt lån- och återbetalningshistorik. Dessa ska vi titta lite närmare på nedan.

Utgifter och inkomster

Lönen är det första man tittar på när det gäller inkomster. Man räknar inte in de inkomster låntagaren mottar ifrån till exempel A-kassan eller andra bidrag. Därefter sätts dina inkomster i förhållande till dina utgifter, som bland annat kostnaden för din bostad, bil och mat, och utifrån den kalkylen avgör man hur mycket pengar du har tillgodo varje månad. Klarar du av att betala tillbaka på lånet med denna summa är det möjligheterna goda för att du blir beviljad ett lån.

Levnadssituation

Hur du lever påverkar också din kreditvärdighet. Låt säga att ett par, med stabila jobb sedan långt tillbaka, vars barn lämnat hushållet inte förväntas stå inför några plötsliga förändringar när det kommer till deras ekonomiska situation. Detta leder till att parets kreditvärdighet blir högre.

Jämför man exemplet ovan med ett hushåll där låntagaren bor ensam, nyss gift/skilt sig eller nyligen utökat familjen med barn är risken för oförutsedda utgifter avsevärt högre vilket påverkar kreditvärdigheten negativt. Dessutom är även själva bostadssituationen avgörande, det vill säga om du bor i en bostadsrätt eller en hyresrätt.

Lån- och återbetalningshistorik

I kreditvärdigheten räknas även din tidigare lån- och betalningshistorik in. Om du varit noggrann med att betala dina räkningar i tid och om du helt och hållet saknar anmärkningar påverkas din kreditvärdighet på ett positivt vis och du är mer lämplig för ett större lån. Har du istället slarvat med tidigare betalningar och kanske åkt på en och annan anmärkning hos kronofogden blir det betydligt svårare för dig om du vill ta lån i framtiden.

Dessutom tar man även hänsyn till hur många lån, samt vilka typer av lån, du har tagit tidigare. Inga tidigare lån i ryggsäcken är ett plus medan ett flertal smålån kan sänka ditt kreditbetyg.

Privatlån hos Leasy