Lån utan säkerhet

Det är många som tror att ett lån utan säkerhet är synonymt med privatlån och så är det också om vi bara talar om lån som vänder sig till privatpersoner, men det finns faktiskt lån utan säkerhet som enbart vänder sig till företag. Gemensamt för dessa lån är att banken inte kräver en pant (en säkerhet) när man vill låna, istället tittar de på privatpersonens eller företagets betalningsförmåga.

Lån utan säkerhet för privatpersoner

Lån utan säkerhet som vänder sig till privatpersoner är alltså samma sak som privatlån, vilket innebär att banken enbart tittar på privatpersonens betalningsförmåga innan de beviljar ett lån. Banken använder en kreditupplysning som underlag för sin bedömning av betalningsförmågan eftersom den innehåller all viktigt information de behöver, såsom inkomster, utgifter och skulder.

Företagslån utan säkerhet

Många företag har ingen egendom av värde som de kan pantsätta när det behöver ta ett lån, därför brukar bankerna sällan kräva någon säkerhet för företagslån. När det handlar företagslån till småföretagare brukar man emellertid kräva att småföretagaren personligen går i borgen för sitt lån men annars tittar banken bara på företagets dokumentation innan den eventuellt beviljar ett lån. Det är nämligen dokumentationen som visar hur god företagets betalningsförmåga är. Det här brukar banken titta på:

  • Omsättning, det vill säga allt som företaget drar in utan hänsyn till företagets utgifter.
  • Soliditeten visar hur stor del av företagets tillgångar som är finansierade med eget kapital vilket i sin tur visar hur förmöget företaget är. Det kan visa hur god den långsiktiga betalningsförmågan är.
  • Likviditeten visar hur bra företagets kortsiktiga betalningsförmåga är.

Privatlån hos Leasy